דיני מים

ייצוג בהליכים הקשורים בדיני מים, לרבות ייצוג בפני רשויות המדינה, ערכאות מיוחדות לנושאי המים; בנוסף, למשרדנו מומחיות וניסיון בניהול תובענות ייצוגיות שעילתם קשורה בדיני המים; כמו כן, למשרדנו ניסיון נרחב בעריכת הסכמים והתקשרויות מסחריות בתחום המים.

למשרדנו, קיימת מחלקת מחקר המתמקדת בשינויים התדירים במשק המים והביוב.