דיני מכרזים

טיפול מצד מוציא המכרז, וכן מצד משתתפים במכרז; ליווי הליכי מכרז, הגשת הצעות מכרז (לרבות טיפול בצד המימוני), בדיקת מכרזים וחיווי דעה לגבי מכרזים.