מיסוי עירוני

משרדנו מתמחה במתן ייעוץ משפטי בכל הקשור לתשלומי חובה המשולמים במשק המוניציפאלי, לרבות ארנונה כללית, כל סוגי האגרות והיטלי הפיתוח (היטלי סלילה, היטלי ביוב, היטלי תיעול, היטלי ואגרות מים); היטלי השבחה; תשלומי איזון; אגרות שילוט אגרות כיבוי אגרות פינוי אשפה וכיוב'.

משרדנו מנהל מאות תיקים בבית המשפט בתחום המיסוי המוניציפאלי, בסכום מצרפי של מאות מיליוני שקלים.

משרדנו מספק שרותי מעטפת משפטית בתחומי המיסוי המוניציפאלי לרשויות מקומיות, כמו גם לגופים מהמגזר הציבורי והפרטי.  

למשרדנו ניסיון מוכח בביטול, הפחתה והשבה של תשלומי חובה עירוניים ששולמו ביתר. אנו גאים לציין, כי במהלך השנים האחרונות עורכי הדין במשרדנו חסכו והשיבו ללקוחותיהם סכומי עתק שנישמו ביתר.