אישור תשריט איחוד או חלוקה המביא להשבחה אינו בגדר אירוע המפעיל חבות בהיטל השבחה

ביום 30 ביולי 2012 נתנה ועדת הערר לפיצויים והיטלי השבחה במחוז תל אביב החלטה ולפיה במקרה של אישור תשריט איחוד או חלוקה המביא להשבחה במקרקעין, אין להטיל היטל ההשבחה.

* ערר (ת"א) 85011/10 אקרו בע"מ נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבניה הרצליה (ניתן ביום 30 ביולי 2012).