פסקי דין

אישור תשריט איחוד או חלוקה אינו מהווה אירוע מחולל חיוב בהיטל השבחה.


אישור תשריט איחוד או חלוקה אינו מהווה אירוע מחולל חיוב בהיטל השבחה. 
קרא עוד ...

פסקי דין 1


פסקי דין 1, פסקי דין 1, פסקי דין 1
קרא עוד ...

פסקי דין 2


פסקי דין 2, פסקי דין 2, פסקי דין 2
קרא עוד ...

פסקי דין 3


פסקי דין 3, פסקי דין 3, פסקי דין 3
קרא עוד ...

פסקי דין 4קרא עוד ...