תובענות ייצוגיות

ייצוג נתבעים ותובעים במסגרת תובענות ייצוגיות בתחום הדין המוניציפאלי.